เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในอ้อย
* ระยะรองพื้นก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 โรยในร่องแล้วกลบ อัตรา 50-100 กก ต่อไร่ ช่วยให้อ้อยตั้งตัวได้เร็ว เขียวนานแตกกอดี ต้นโตเสมอกันทั้งแปลง เมื่ออ้อยอายุประมาณ 25-30 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร จะช่วยเร่งต้น ช่วยให้อ้อยแตกกอดี ต้นโตเสมอกัน เมื่ออ้อยอายุประมาณ 55-60 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยเร่งต้นบำรุงต้นขยายกอเพิ่มความหวาน
* อ้อยระยะ 2-3 เดือน [ช่วงทำรุ่น] ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3โรยข้างแถว อัตรา 50-100 กก ต่อไร่ช่วยให้อ้อยข้อถี่ ลำใหญ่ น้ำหนักต่อตันเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นความ
หวานสูง
* เมื่ออ้อยอายุประมาณ 85-90 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยเร่งต้นบำรุงต้นขยายกอเพิ่มความหวาน

สรุปการใช้ปุ๋ย และ ฮอร์โมนพืช ในอ้อย “ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 จำนวน 2 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่1 ระยะรองพื้นก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3โรยในร่องแล้วกลบ อัตรา50-100 กก.ต่อไร่
ครั้งที่ 2 อ้อยระยะ 2-3 เดือน [ช่วงทำรุ่น] ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3โรยข้างแถว อัตรา 50-100 กก. ต่อไร่

“ใช้ฮอร์โมนพืช K1 จำนวน 3 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่1 เมื่ออ้อยอายุประมาณ 25-30 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่2 เมื่ออ้อยอายุประมาณ 55-60 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่3 เมื่ออ้อยอายุประมาณ 85-90 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
   
     
 
           
 
     
     
         
บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่  444/2  หมู่ 18   ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร   62140  ประเทศไทย
E-mail  : 
inter_agro_tech@yahoo.com   โทรศัพท์  :  081-7856018, 081-6748397, 055-747-155 โทรสาร  :  055-747-145
   
Current Pageid = 197